Vítejte v advokátní kanceláři Mgr. Karla Viktory

 

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Advokátní kancelář Mgr. Karla Viktory poskytuje komplexní právní služby jak pro občany - nepodnikatele, tak i pro korporace a to v různých odvětvích práva, zejména práva občanského a rodinného, obchodního a pracovního, trestního i práva správního. Bližší charakteristiku poskytovaných právních služeb naleznete v hlavním menu - sekce právní služby.

Dle požadavků klienta jsou právní služby poskytovány buďto jen formou jednotlivé právní porady - konzultace, příp. sepisem smlouvy apod., či formou zastoupení v civilním řízení, v trestním řízení pak formou obhajoby, vždy podle specifických potřeb klienta, běžně i mimo sídlo advokátní kanceláře v Přerově.

Mgr. Karel Viktora působí v advokacii již od roku 1996, v pozici samostatný advokát pak od roku 2000. Při poskytování právních služeb je preferován individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom je vždy kladen důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

Vážím si projevené důvěry a těším se na setkání s Vámi.

 

Mgr. Karel Viktora, advokát

Kontaktujte nás