Informace pro spotřebitele

 

Sdělení pro spotřebitele

Dle ust. § 14 ve spojení s ust. § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora, www.cak.cz a to dle pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2016.