Právní služby

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Komplexní právní služby jsou poskytovány jak pro širokou občanskou veřejnost, tak i pro fyzické a právnické osoby - podnikatelské subjekty a to v různých odvětvích práva, zejména práva občanského a rodinného, obchodního a pracovního, trestního i práva správního.

Dle konkrétních požadavků a potřeb klienta jsou právní služby poskytovány buďto jen formou jednotlivé právní porady - konzultace, či jen vypracováním smlouvy nebo podání (žaloba, odvolání, stížnost, právní rozbor), případně formou zastoupení před soudy, správními orgány, či orgány činnými v trestním řízení, běžně i mimo sídlo advokátní kanceláře v Přerově.

Při poskytování právních služeb je vždy preferován individuální přístup ke klientovi a k nalezení optimálního řešení jeho právní záležitosti. Přitom je vždy kladen důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

Bližší informace o poskytovaných právních službách naleznete v jednotlivých sekcích právních služeb.