Rodinné právo

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Právní porady, konzultace a rozbory zahrnující prostudování veškerých podkladů vztahujících se k případu, aplikaci právních předpisů, posouzení stávající právní situace, návrh možných řešení, včetně nastínění výsledku jednotlivých řešení. 

- sepis návrhu na rozvod manželství

- zastupování před soudy v řízeních o rozvod manželství, rozvod sporný i tzv.   ,,smluvený“

- zastupování při vypořádání společného jmění manželů

- zastupování před soudy v řízeních péče o nezletilé děti (svěření do péče, úprava styku rodičů s dětmi, střídavá výchova, stanovení, zvýšení či snížení výživného)

- zastupování před soudy v řízeních o výživné rozvedeného manžela 

- zastupování před soudy v řízeních o určení otcovství, o popření otcovství

- zastupování před soudy v řízeních o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem neprovdané matky