Trestní právo

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Právní porady, konzultace a rozbory zahrnující prostudování veškerých podkladů vztahujících se k případu, aplikaci právních předpisů, posouzení stávající právní situace, návrh možných řešení, včetně nastínění výsledku jednotlivých řešení.

- sepis podání orgánům činným v trestním řízení

- zastupování podezřelých před zahájením trestního stíhání

- obhajoba obviněných v trestním řízení

- sepis žádostí v trestních věcech (např. žádost o propuštění z vazby na svobodu s návrhem na nahrazení vazby písemným slibem či  složením peněžité záruky)

- sepis opravných prostředků v trestních věcech (např. odvolání proti rozsudku, stížnost proti usnesení)

- sepis mimořádných opravných prostředků v trestních věcech (např. dovolání, návrh na obnovu řízení), včetně sepisu ústavních stížností 

- zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatnění nároků na náhradu škody, bolestného a za ztížení společenského uplatnění

- zastupování odsouzených v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí   svobody

- zastupování odsouzených v řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu

- zastupování v řízení mladistvých a dětí mladších 15 let