Správní právo

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Právní porady, konzultace a rozbory zahrnující prostudování veškerých podkladů vztahujících se k případu, aplikaci právních předpisů, posouzení stávající právní situace, návrh možných řešení, včetně nastínění výsledku jednotlivých řešení.

- zastupování v přestupkovém řízení, včetně agendy dopravních nehod a přestupků

- zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním

- sepis podání správním orgánům, sepis opravných prostředků proti úředním rozhodnutím

- zastupování před katastrálním úřadem - vklady, zápisy a výmazy práv v katastru nemovitostí