Pracovní právo

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Právní porady, konzultace a rozbory zahrnující prostudování veškerých podkladů vztahujících se k případu, aplikaci právních předpisů, posouzení stávající právní situace, návrh možných řešení, včetně nastínění výsledku jednotlivých řešení. 

- vyhotovení pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

- zastupování ve věcech neplatného rozvázání pracovního poměru

- zastupování ve věcech výplaty mzdy a odstupného, mzdových náhrad, náhrady škody, včetně bolestného a ztížení společenského uplatnění